Szkolenie: Fundusze dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020

Wspieramy współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój organizacji

Szkolenie: Fundusze dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014- 2020 trwa już teoretycznie trzeci rok, ale w praktyce wiele konkursów dopiero niedawno zostało ogłoszonych. Beneficjenci wciąż jeszcze uczą się nowych zasad aplikowania
o środki, nowe instrukcje składania wniosków budzą wiele wątpliwości, wyniki konkursów zaskakują…
Dlatego też, zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z Wielkopolski na szkolenie dot. możliwości pozyskiwania funduszy UE (i nie tylko) w latach 2014 – 2020. W trakcie szkolenia otrzymacie garść aktualnych i praktycznych informacji oraz porad, które ułatwią Wam samodzielne aplikowanie o środki.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu, 3 czerwca br., w godzinach od 10 – 16.

Program szkolenia oraz informacje o zapisach znajdują się w załączniku: Szkolenie 3.06.2016

Zapraszamy do udziału!