O FUNDACJI

Wspieramy współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój organizacji

Fundacja InterLinks

Fundacja InterLinks

ul. Cienista 4,
60-587 Poznań

NIP: 781-191-96-40
KRS: 0000588949

Telefon

+48 605 94 77 43

E-Mail

O FUNDACJI

Jesteśmy poznańską fundacją rodzinną założoną przez specjalistów w obszarze pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy międzynarodowej i szkoleń.

Chcemy przekazywać nasze wieloletnie doświadczenie wspierając organizacje pozarządowe
i biznes w umiędzynarodowieniu swojej działalności, zarządzaniu projektami
i wszechstronnym, nieszablonowym rozwoju.

Prowadzimy szkolenia, doradzamy i realizujemy projekty w obszarze naszej działalności statutowej.

Działamy od 2016 roku. Oficjalny wpis do KRS pod numerem 0000588949 otrzymaliśmy
1 grudnia 2015r. Skupiamy się przede wszystkim na działalności w Poznaniu i Wielkopolsce, ale chętnie wspieramy też organizacje z innych części Polski.

Nasze cele statutowe to:

 • prowadzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej i międzykulturowej w obszarze edukacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, zarządzania i komunikacji; administracji publicznej; turystyki i rekreacji; dzieci, młodzieży i osób starszych
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w obszarze współpracy międzynarodowej i międzykulturowej
 • upowszechnianie wiedzy nt. nowoczesnych metod współpracy, nauki, zarządzania uwzględniających aspekty międzykulturowości i współpracę międzynarodową
 • promowanie międzykulturowości i współpracy międzynarodowej w środowiskach regionalnych i lokalnych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
 • tworzenie nowoczesnych modeli i zasad współpracy międzynarodowej i międzykulturowej
 • prowadzenie badań na temat międzykulturowości i upowszechnianie ich wyników
 • wspieranie instytucji i osób fizycznych chcących pozyskać wiedzę nt. międzykulturowości, nawiązać współpracę międzynarodową, poszerzyć kompetencje dotyczące obszaru współpracy międzynarodowej i międzykulturowej
 • pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych instytucji i osób fizycznych
 • propagowanie idei współpracy międzynarodowej i międzykulturowej
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na współpracę środowisk naukowych, edukacyjnych i gospodarczych w obszarze międzykulturowości i współpracy międzynarodowej
 • wspieranie innowacji, w tym innowacji społecznych oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zależnych i działań na rzecz kobiet
 • propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • wspieranie idei wolontariatu

Członkami Zarządu Fundacji są:

 • Joanna Jabłońska- Roger- Prezes Zarządu
 • Artur Roger – Członek Zarządu
 • Iwona Jabłońska- Członek Zarządu

Fundacja InterLinks

ul. Cienista 4, 60-587 Poznań

+48 605 94 77 43

biuro@interlinks.org.pl

Znajdź nas na FB

Fundacja InterLinks, ul. Cienista 4, 60-587 Poznań, NIP: 781-191-96-40, KRS: 0000588949
Copyright © 2016-2019 Fundacja InterLinks. Wszelkie prawa zastrzeżone.