NASZE PROJEKTY

Wspieramy współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój organizacji

NASZE PROJEKTY

Tytuł Projektu:
EMO- POMOCNIK – Innowacyjny model wsparcia osób zależnych i ich rodzin

Termin realizacji:
07-11.2018 (projekt zakończony)

Źródło finansowania:
Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowane ze środków UE w ramach EFS, projekt grantowy „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowany na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

W ramach projektu testowane były rozwiązania, znane już w innych krajach, mające na celu wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. Realizacja mikroinnowacji – bo taki charakter miał projekt – trwała 5 miesięcy. Efektem realizacji projektu jest portal internetowy zawierający zestaw materiałów edukacyjnych, testów, rekomendacji i przydatnych informacji dla poznańskich seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz organizacji działających w obszarze wsparcia osób zależnych.

 

Tytuł Projektu:
POZnajmy się międzykulturowo!

Termin realizacji:
07-09.2016 (projekt ZAKOŃCZONY)

Źródło finansowania:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ Mikrodotacja w ramach konkursu Wielkopolska Wiara 2016

Projekt POZnajmy się międzykulturowo! był skierowany do mieszkańców Poznania (w tym organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w sferze pożytku publicznego) oraz cudzoziemców zamieszkujących nasze miasto. W projekcie zaplanowano cykl spotkań, w trakcie których poruszono takie tematy jak:

  • międzykulturowość;
  • sytuacja cudzoziemców zamieszkujących Poznań;
  • sposoby na integrację cudzoziemców w miastach europejskich
  • źródła finansowania projektów międzynarodowych

Na zakończenie projektu wypracowany został zestaw rekomendacji dla władz Miasta Poznania dotyczących integracji obcokrajowców  w naszym mieście.

Fundacja InterLinks

ul. Cienista 4, 60-587 Poznań

+48 605 94 77 73

biuro@interlinks.org.pl

Znajdź nas na FB

Fundacja InterLinks, ul. Cienista 4, 60-587 Poznań, NIP: 781-191-96-40, KRS: 0000588949
Copyright © 2016-2019 Fundacja InterLinks. Wszelkie prawa zastrzeżone.