Fundacja InterLinks rozpoczynamy działalność!

Wspieramy współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój organizacji

Fundacja InterLinks rozpoczynamy działalność!

1.12.2015 nasza Fundacja została wpisana do rejestru KRS i oficjalnie rozpoczęła działalność. Naszym celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, biznesu i wszystkich zainteresowanych podmiotów w zakresie umiędzynarodowienia swojej działalności. Chcemy zachęcić Was do działania nie tylko w swoim lokalnym środowisku i przekonać, że współpraca międzynarodowa może Wam przynieść wiele korzyści i satysfakcji. Zapraszamy do współpracy!