Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy UE dla organizacji non- profit

Wspieramy współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój organizacji

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy UE dla organizacji non- profit

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w organizowanym przez naszą Fundację CYKLU DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO związanego z pozyskiwaniem funduszy europejskich i krajowych na rozwój działalności NGO.

W tracie doradztwa dowiesz się gdzie poszukiwać informacji o źródłach finansowania swojej działalności, jakie obszary działań dofinansowuje UE, jakie inne źródła finansowania poza UE są dostępne na organizacji pozarządowych, jak przygotować STRATEGIĘ pozyskiwania funduszy dla swojej organizacji. Ważną częścią doradztwa będzie omówienie możliwości sfinansowania działań z zakresu współpracy międzynarodowej i międzykulturowej.

Program doradztwa przygotujemy pod kątem szczegółowych wymagań i obszaru działania Twojej organizacji.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Fundacji: 605 94 77 43, j.roger@interlinks.org.pl